تنگ شاخدار و آفتابه لگن tong shakhdar and aftabe lagan

 • روکش کوره ای کشیده شده بر روی این محصول موجب افزایش طول عمر، ثبات رنگ محصول و جلوگیری از ایجاد خط و خش بر روی محصول می شود.

نقد و بررسی تخصصی تنگ شاخدار و آفتابه لگن

 • قلم زنی اعلا
 • ارتفاع تنگ شاخدار 39 سانتی متر ارتفاع آفتابه 38 سانتی متر
 • ارتفاع لگن 14 سانتی متر
 • جنس برنج پوشش کوره ای
نمایش بیشتر بستن
 • کیفیت
 • زیبایی
 • ضمانت
نقاط قوت
 • رنگ ثابت
 • قلم زنی اعلا
 • روکش کوره ای

قلمزنی اعلاء و ریز قلم به همراه روکش کوره ای جهت جلوگیری از رنگ پریدگی و ایجاد خط و خش بر روی محصول

https://topup.pec.ir/?mid=392 //google webmaster